събота, 28 април 2018 г.

Водите на язовир "Студен кладенец" „погълнаха” земи, далекопроводи…

Пролетното пълноводие на „Студен кладенец” е застрашително. Язовирът „погълна” терени в района на закрития металургичен гигант ОЦК, "Бентонит" и Пречиствателната станция. Далекопроводи са залети от водата.
Нивото на язовирите се повиши след снеготопенето в края на март и продължителните валежи 

Няма коментари:

Публикуване на коментар